Expert pro energetické projekty

pokračovat

Naše Služby

KOMERČNÍ SEKTOR

Pro komerční sektor nejčastěji realizujeme

Analýza energetické efektivity
provozu výrobních technologíí.
Návrh provozních a investičních
opatření.
Analýza energetické efektivity
energetického hospodářství.
Analýza příležitostí
pro vlastní výrobu energií.
Projektové dokumentace
pro stavební povolení a výběr zhotovitele.
Technická podpora
při výběrových zřízeních.
Autorský dozor
při realizaci díla.
ANALÝZA
 • Energetický outlook
 • Systémy energetického managementu
 • Energetický audit
 • Energetický posudek
 • ISO 50001 systém energetického managementu
PROJEKCE
 • Nízké a vysoké napětí
 • Vnitřní a venkovní osvětlení
 • Vytápění a chlazení
 • Měření a regulace
 • Fotovoltaika
 • Kogenerační jednotky
 • Zdravotechnika
 • Stlačený vzduch
 • Elektromobilita
 • Bioplynové elektrárny
DOZOR A REALIZACE
 • Revize a kontroly tech. zařízení
 • Technický dozor investora
FINANCOVÁNÍ
 • Formou EPC/EC
 • Bankovní a dodavatelský úvěr
optimalizace
 • Nákup energií
 • Optimalizace průběhu spotřeby

PŘÍNOSY

 • Identifikace úspor provozních nákladů
 • Dozor nad splněním cílů navržených opatření
 • Zlepšování podmínek vnitřního prostředí
 • Naplnění legislativních povinností

Veřejný SEKTOR

Pro veřejný sektor nejčastěji realizujeme

Analýza energetické efektivity
budov, energetických hospodářství a energetické infrastruktury.
Koncepce rozvoje
a provozu.
Projektové dokumentace
pro stavební povolení a výběr zhotovitele.
Technická podpora
při výběrových řízeních.
Autorský dozor
při realizaci díla.
Zdravá škola
Bezpečnost měst
- zvýšení bezpečnosti na ulicích (osvětlení komunikací a přechodů pro chodce, …) a prevence vandalismu (kamerové systémy).
Atraktivita měst
- komfort pro obyvatelstvo, funkční a bezpečné veřejné osvětlení, slavnostní a architekturní osvětlení, parkování, měření kvality ovzduší.

Postup

1

Vstupní analýza

2

Soupis možných opatření

3

Výběr vhodných opatření

4

Projektová dokumentace

5

Výběr dodavatele

6

Autorský dozor

Chytré město - rozvoj služeb pro občany a modernizace městské infrastruktury
 • Veřejné osvětlení
 • Elektomobilita
 • Řešení pro SmartCity
Objekty měst a obcí, Zdravá škola a sportoviště
 • Zlepšování vnitřních podmínek pracovního prostředí
 • Úspory energie

PŘÍNOSY

 • Úspory provozních nákladů
 • Zlepšování podmínek vnitřního prostředí
 • Naplnění legislativních povinností

Veřejné osvětlení

Pro veřejné osvětlení realizujeme

Analýza
současného technického stavu.
Pasport veřejného osvětlení
– zhotovení vč. geodetického zaměření
Studie, výpočty umělého osvětlení
Generely veřejného osvětlení
Koncepce rozvoje a
provozu veřejného osvětlení.
Projektové dokumentace
pro DUR, DSP, DPS a výběr zhotovitele.
Technická podpora
při výběru dodavatelů.
Autorský dozor
při realizaci díla.
Dlouhodobá
koordinace správy, servisu i obnovy.
Podpora v rámci dotačních programů
– podání žádosti, vč. vyhotovení všech požadovaných podkladů, zajištění výběrových řízení
Měření osvětlenosti

Postup

1

Analýza stávajícího stavu

2

Zpracování passportu VO

3

Zpracování koncepce obnovy

4

Implementace standardů do servisu a správy

5

Vytvoření projektové dokumentace

6

Autorský dozor realizace obnovy

7

Kontrola technických parametrů VO po realizaci obnovy

PŘÍNOSY

 • Zajištění bezpečnosti díky funkčnímu VO
 • Modernizace a obnova VO
 • Jednoduchá a efektivní správa VO
 • Úspora nákladů a energií
 • Shoda s legislativou
 • Spokojenost občanů
 • Snížení světelného smogu

Smart City

Pro Smart City nejčastěji realizujeme

Koncepce rozvoje
a provozu Smart city.
Projektové dokumentace
pro stavební povolení a výběr zhotovitele.
Technická podpora
při výběru dodavatelů.
Autorský dozor
při realizaci díla.
Dlouhodobá koordinace
rozvoje a provozu systémů a technologií Smart city.
Systémy pro výstrahu
a informovanosti obyvatelstva

Oblasti řešení

LMS STREET
inteligentní systém řízení veřejného osvětlení
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
ENERGIE
NABÍJECÍ STANICE
pro elektromobily a elektrokola
PARKOVÁNÍ
MONITORING KVALITY OVZDUŠÍ