AXEN, s.r.o.

Společnost Axen je zaměřena na činnosti v oblasti energetických služeb. Cílem naší činnosti je návrh koncepce, realizační projektová dokumentace a ve vybraných případech i realizace opatření, která vedou k úsporám nákladů na energie nebo k úsporám energií samotných.