Energetika

Konzultační a poradenské služby

Dokumenty dané legislativou

Technicko – ekonomické studie v energetice

Konzultační činnosti

Projektové a realizační služby

Zpracování projektové dokumentace

Výroba a rozvody stlačeného vzduchu

Zpracování podkladů k žádostem o finanční podporu z veřejných financí

Příprava organizací na certifikaci systému ČSN EN ISO 50001

Návrh systémů MaR

Zajišťování energetického managementu

Příprava a realizace projektů financovaných z úspor energie