Osvětlení

Projektové dokumentace (vč. zaměření v terénu, projekt ve stupních DUR, DSP, DPS, vyřízení povolení v rámci stavebních řízení)

Strategické dokumenty (generely, koncepce, zatřízení komunikací do světelných tříd, řád periodické údržby)

Pasportizace zařízení

Návrh soustav osvětlení, dle požadavků norem (světelně-technické výpočty, vizualizace)

Měření parametrů soustav osvětlení (osvětlenost, jas), vyhodnocení po realizaci

Konzultační a poradenská činnost (nastavení procesů ve veřejném osvětlení, dozor investora při realizaci)

Podpora při čerpání financí pomocí dotačních titulů (audity, zpracování žádostí, výběrová řízení, dozor investora)

Zajištění preventivních činností, revize el. zařízení

AXEN

Analýza potřeb zákazníka (obec, podnik)

Analýza stávajícího stavu

Návrh řešení vč. kalkulace finanční náročnosti

Vyhotovení projektové dokumentace

Pomoc při výběru optimální varianty financování

Podpora v technické části výběrového řízení

Revize dosažení výsledků dle projektu

Podpora při zajištění udržitelného rozvoje